Schválený rozpočet na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol zverejnený na úradnej tabuli pred jeho  prejednaním a schválením:

Vývesený dňa: 16.1.2015

Zvesený dňa: 2.2.2015

Rozpočet Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 2.2.2015 č. uznesenia 17/2015.

Prílohy

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dlhá nad Váhom na roky 2015-2017 1.20 Mbyte 21.05.2015
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - príjmová časť 52.50 Kbyte 20.05.2015
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdavková časť 85.00 Kbyte 20.05.2015