Zmluvy 2016

Prílohy

603-zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-v-prospech-tretej-osoby.pdf 196.25 Kbyte 18.10.2017
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 1.28 Mbyte 28.10.2016
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom 1.82 Mbyte 28.10.2016
Zmluva 18/2016 o poskytnutí dotácie OZ Priatelia vína Dlhá nad Váhom - Borbarátok Vághosszúfalu 822.18 Kbyte 14.09.2016
Zmluva o dodávke plynu 780.37 Kbyte 15.08.2016
Dodatok ku kúpnej zmluve 588.19 Kbyte 09.08.2016
Zmluva č.10/2016 o poskyt.fin.prostr. pre ŠK 818.80 Kbyte 09.08.2016
Zmluva o zabezpečeí systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 2.58 Mbyte 14.07.2016
Zmluva o nakladní s použitými batériami 3.23 Mbyte 14.07.2016
Dodatok - k zmluve o dodávke elektriny 1.59 Mbyte 14.07.2016
Zmlua o združenej dodávke elektriny 1.38 Mbyte 14.07.2016
Zmluva č.1610386 v zmysle autorského zákona 1,013.17 Kbyte 14.07.2016
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť 967.45 Kbyte 01.07.2016
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť 1.15 Mbyte 27.06.2016
Zmluva č. 6/2016 na údržbu verejných priestranstiev 1.34 Mbyte 04.04.2016
Zmluva č.5/2016 na údržbu miestneho rozhlasu 1.18 Mbyte 04.04.2016
Zmluva č.76236 o poskytnutí dotácie z prostr.Dobrovoľnej požiarnej ochrany 1.47 Mbyte 15.03.2016
Komunálna poisťovňa, a.s.-Návrh poistnej zmluvy na VO 1.51 Mbyte 10.03.2016
Zmluva o dielo č.76/2016 - kamerový systém 1.02 Mbyte 10.03.2016
Zmluva o dielo 64/2016"Projekt Town Twinning" 913.31 Kbyte 10.03.2016
Zmluva o budúcej zmluvy-nakladanie s odpadmi 1.42 Mbyte 01.03.2016
Dohoda č.1/2016 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 1.12 Mbyte 01.03.2016
Zmluva o preplatení nákladov 388.71 Kbyte 01.03.2016
Zmluva č.HM/071-2015/110-prevod vlastníctva Hydromeliorácie 1.13 Mbyte 01.03.2016
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť 719.01 Kbyte 23.02.2016
Nájomná zmluva na nehnuteľnosti SCHETELIG CE, s.r.o. 677.36 Kbyte 20.01.2016
12-2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1.15 Mbyte 14.01.2016