ZMLUVY 2014

Prílohy

155-08-darovacia-zmluva.pdf 667.96 Kbyte 27.05.2015
241-170-23-kupna-zmluva-frantisek-pasteka.pdf 635.05 Kbyte 22.05.2015
181-32-zmluva-o-poskyt.auditorskych-sluzieb.pdf 1.12 Mbyte 02.05.2015
180-31-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-c.vr22014.pdf 885.80 Kbyte 02.05.2015
179-30-dohoda-c210-dobrovolnicka-cinnost.pdf 3.89 Mbyte 02.05.2015
178-27-zmluva-c.-2142014-priatelia-vina.pdf 844.19 Kbyte 02.05.2015
177-29-dohoda-c.77-aktivacna-cinnost.pdf 995.13 Kbyte 02.05.2015
176-26-zmluva-o-spolupraci-komunalna-poistovna-a-s.pdf 434.84 Kbyte 02.05.2015
175-28-zmluva-o-dielo-vybudovanie-detskeho-ihriska.pdf 278.69 Kbyte 02.05.2015
174-21-zmluvy-o-zdruzenej-dodavke-elektriny.pdf 2.89 Mbyte 02.05.2015
173-24-zmluva-o-poskyt.dot_.na-podporu-kultury-narodnost.mensin.pdf 2.11 Mbyte 02.05.2015
171-22-zmluva-o-dielo-c.342014-vf-project.pdf 943.07 Kbyte 02.05.2015
172-25-zmluva-c-882014-obcianske-zdruzenie-aldea.pdf 853.95 Kbyte 02.05.2015
167-16-zmluva-o-pripojeni-el.zariad.odber_.m.53.pdf 850.30 Kbyte 02.05.2015
168-18-zmluva-o-pripojeni-e.zariad.odb_.m.-c.178.pdf 848.36 Kbyte 02.05.2015
169-17-zmluva-o-pripojeni-el.zariad.klub-doch..pdf 839.84 Kbyte 02.05.2015
166-19-zmluva-o-pripojeni-el.zariad.odb_.m.c.358.pdf 851.95 Kbyte 02.05.2015
165-20-dodatok-c.2-k-zmluve-c.20953722012-na-dodavku-zemneho-plynu.pdf 393.26 Kbyte 02.05.2015
163-15-zmluva-o-dielo-c.062014-na-projekt-kulturu-narodnost.mensin.pdf 968.04 Kbyte 02.05.2015
164-12-zmluva-sport.klub-stolny-tenis.pdf 847.26 Kbyte 02.05.2015
162-14-najomna-zmluva-schetelig-s.r.o..pdf 726.89 Kbyte 02.05.2015
160-13-dodatok-c.1-k-zmluve-o-dielo-c.20131.pdf 250.98 Kbyte 02.05.2015
161-11-zmluva-o-prenajti-priestorov-kult.d..pdf 411.44 Kbyte 02.05.2015
157-07-zmluva-o-dodavke-vody.pdf 511.35 Kbyte 02.05.2015
158-06-zmluva-o-dielo-c.0012014.pdf 751.84 Kbyte 02.05.2015
159-10-zmluva-obcianske-zdruzenie-kivi.pdf 831.61 Kbyte 02.05.2015
156-09-zmluva-c-1342014-sportovy-klub-dlha-nad-vahom.pdf 508.46 Kbyte 02.05.2015
154-03-dohoda-vaotp-sr-3-aktivacna-cinnost.pdf 2.35 Mbyte 02.05.2015
153-02-zmluva-o-dielo-energet-s-r-o.pdf 815.78 Kbyte 02.05.2015
152-04-komunalna-poistovna-urazove-poistenie.pdf 301.24 Kbyte 02.05.2015
zmluva s polupraci pri zbere použitého šatstva 282.78 Kbyte 02.05.2015
zmluva-o-poskytovani-odborneho-poradenstva.pdf 486.42 Kbyte 02.05.2015