Zber separovaných odpadov - Szelektív hulladékgyüjtés

Dňa 25.09.2015 v piatok ráno sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpad vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.