COVID-19 INFO – Celoplošné testovanie

COVID 19 - INFO:
Vedenie obce oznamuje občanom, ktorí majú záujem o testovanie antigénovými testami, že testovanie na dobrovoľnej báze sa v našej obci uskutoční v sobotu 21. a v nedeľu 22. novembra 2020 v dome kultúry. Testovať sa bude v čase od 8.00 do 20.00 h.
Časový harmonogram testovania na COVID-19 v dňoch 21. a 22.11.2020:
Začiatok: 8:00 hod.
Obedňajšia prestávka cca: 12:00 - 13.00 hod.
Večera cca.: 18:00 hod. - 18:30 hod.
Záver: 20:00 hod. - posledný odber bude realizovaný 19:30 hod.
Zavedené organizačné opatrenia budú podobné ako pri poslednom testovaní.
Z dôvodu zvýšenia efektivity a presnosti štatistických ukazovateľov, vyzývame všetkých záujemcov o testovanie, aby testovania sa zúčastnili primárne obyvatelia obce Dlhá nad Váhom.

Galéria