Veľkonočný pozdrav

Milostiplné, požehnané, pokojné a šťastné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

Galéria