Sociálna poisťovňa informuje: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Prílohy

1063-27032020-np-cestne-vyhlasenie.docx 18.08 Kbyte 30.03.2020