Povinné očkovanie psov proti bestnote

Obvodný zverolekár oznamuje majiteľom psov, ža 13.apríla 2019, to je v sobotu ráno od 9.00 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote pri požiarnej zbrojnici. Prosí priniesť očkovacie preukazy. Manipulačný poplatok je 7,00 €.