Povinnosti nájomcov pôdy na poskytnutie údajov

Okresný úrad Šaľa,  Pozemkový a lesný odbor, žiada nájomcov pôdy poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej forme alebo elektronickej forme do 31.01.2019.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Prílohy

864-povinnosti-najomcov-pody.pdf 99.75 Kbyte 14.01.2019
863-formular.pdf 30.40 Kbyte 14.01.2019