Dotácia z Fondu na podporu umenia na interiérové vybavenie knižnice

 

Obec Dlhá nad Váhom sa v roku 2017 uchádzala o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v rámci programu 5.1.1  Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra, projekt - Interiérové vybavenie pre používateľov knižnice. Na základe rozhodnutia Fondu bola na tento účel poskytnutá do tácia vo výške 1500,00 Euro. Z pridelených finančných prostriedkov boli zakúpené regále do knižnice. 

 

 

Galéria