Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce12.11.2019

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu vodného a stočného

12.11.2019

Verejné prerokovanie - Správa o hodnotení strategického dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

12.11.2019

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu SO 07a predĺženie NN rozvodov, SO 07b Zemná NN prípojka

11.11.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa ust. § 73 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

08.11.2019

Faktúry 2019

06.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

23.10.2019

Informácie o správnych konaniach

21.10.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.10.2019

Zber veľkoobjemového odpadu.

16.10.2019

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2019

13.10.2019

Projekt Európa pre občanov

11.10.2019

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

01.10.2019

Odpočet vodomerov v domácnostiach.

30.09.2019

Zmluvy 2019

09.09.2019

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

02.09.2019

2019 / 6. Oberačkový sprievod / 6. Szüreti felvonulás

24.07.2019

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2019

03.07.2019

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

01.07.2019

9. Obecné dni / 9. Falunapok

27.06.2019

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

03.06.2019

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva