Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce14.09.2018

27. zasadnutie (slávnostné) obecného zastupiteľstva

13.09.2018

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.09.2018

Zmluvy 2018

12.09.2018

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

11.09.2018

Verejná vyhláška - rozhodnutie zastavení konania o odvolaní Združenia domových samospráv

06.09.2018

Faktúry 2018

06.09.2018

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

05.09.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

03.09.2018

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

03.09.2018

5. Oberačkový sprievod / 5. Szüreti Felvonulás

27.08.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu INS_KLASTER_SALA_05_transport_Dlhá nad Váhom

15.08.2018

Informácie o správnych konaniach

10.08.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK /PRIESKUM TRHU/ - STAVBA - INÁ BUDOVA Č.53

10.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk /prieskum trhu/ - Stavba - iná budova č.53

09.08.2018

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

30.07.2018

Verejná vyhláška - Upovedomie o zaslaní spisového materiálu na odvolací orgán - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

24.07.2018

Verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu Dlhá nad Váhom

19.07.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.07.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2018

04.07.2018

8. Obecné dni / 8. Falunapok

02.07.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat - upovedomenie o odvolaní