Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce20.04.2018

Povinné očkovanie psov proti besnote-Kötelező kutyaoltás veszettség ellen

18.04.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2018

16.04.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia cesta I/75 Šaľa - obchvat

11.04.2018

Zber veľkoobjemového odpadu / Nagyméretű hulladékgyűjtés

10.04.2018

Verejná vyhláška - Nájomný bytový dom v obci Dlhá nad Váhom

06.04.2018

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

03.04.2018

Zmluvy 2018

03.04.2018

Faktúry 2018

28.03.2018

Odvoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

28.03.2018

Zvozový kalendár komunálneho odpadu na rok 2018

28.03.2018

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

20.03.2018

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

20.03.2018

Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2017

20.03.2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Generálny pardon

16.03.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Kanalizácia "IBV - 5 rodinných domov"

16.03.2018

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania Nájomný byt v obci Dlhá nad Váhom

20.02.2018

Ochutnávka vín 2018 Borkóstoló

19.02.2018

Odpočet elektromerov v domácnostiach

16.02.2018

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1

16.02.2018

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

14.02.2018

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny