Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce18.07.2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2018

17.07.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

17.07.2018

Zmluvy 2018

12.07.2018

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

12.07.2018

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

10.07.2018

Informácie o správnych konaniach

04.07.2018

8. Obecné dni / 8. Falunapok

02.07.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat - upovedomenie o odvolaní

29.06.2018

Faktúry 2018

29.06.2018

Generálny pardon - predĺženie trvania

22.06.2018

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

22.06.2018

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

18.06.2018

Verejná vyhláška - pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Dlhá nad Váhom

13.06.2018

Dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice

13.06.2018

Dotácia z Fondu na podporu umenia na interiérové vybavenie knižnice

13.06.2018

Verejná vyhláška INS_FTTH_Šaľa_05 Dlhá nad Váhom

06.06.2018

Verejná vyhláška - pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Močenok

15.05.2018

Zber elektroodpadu

02.05.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

20.04.2018

Povinné očkovanie psov proti besnote-Kötelező kutyaoltás veszettség ellen