Általános érvényű rendeletek

ÉRVÉNYES - Általános érvényű rendeletek

ÉRVÉNYTELEN - Általános érvényű rendeletek

Csatolmányok

VZN 1/2019 o miestnej dani z nehnuteľností 41.70 Kbyte 17.12.2019
VZN 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 54.80 Kbyte 17.12.2019
VZN 3/2019 o miestnej dani za psa 45.00 Kbyte 17.12.2019
VZN 4/2019 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami 53.05 Kbyte 17.12.2019
VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 41.00 Kbyte 18.12.2020
VZN č.2/2020 o určení spoločného školského obvodu 33.94 Kbyte 18.12.2020