Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností v súlade s §15a zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Lakossági tájékoztató a polgári védelemről

Csatolmányok

997-informacie-pre-verejnost.pdf 105.94 Kbyte 10.12.2019