Tisztelt látogató !

Üdvözlöm Önt Vághosszúfalu web oldalán. Községünk a Vágsellyei járás legkisebb községe. Lakosai száma 890. A lakosság 80 százaléka magyar, 20 százaléka szlovák nemzetiségű.

Községünk a Vág folyó bal partján fekszik, szép természeti környezetben. Nyáron lehetőség van fürdésre, strandolásra, horgászásra és túrázásra. Közel van a Vágkirályfai Vízduzzasztó is.

Jó szórakozást kívánok Önöknek az oldalak tanulmányozásához, ha pedig ellátogatnak községünkbe, kívánom, hogy érezzék magukat a lehető legjobban.

Tóth Pál, polgármester


06.08.2020

Faktúry 2020

05.08.2020

Nagyméretű hulladékgyűjtés

31.07.2020

A fokozott tűzveszély idejének bejelentése

28.07.2020

Községi képviselet 10. ülése

28.07.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2020

16.07.2020

Nyilvános rendelet - Határozat - vízépítési engedély

15.07.2020

Községi ingatlan eladási szándéka

15.07.2020

Értesítés - fakivágás engedélyezése

09.07.2020

Dotácia z Fondu na podporu umenia na interiérové vybavenie knižnice

06.07.2020

Odpočet vodomerov v domácnostiach- Vízórák leolvasása

02.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa obchvat

16.06.2020

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie oznámenia

03.06.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods.6 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

25.05.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa

21.05.2020

Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č.7

06.05.2020

Döntés - közrendelet - I / 75 út Vágsellye - az elkerülő út - újra tárgyalása

04.05.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2020

22.04.2020

Általános intézkedések az új Coravírus által kiváltott betegségek terjedésének megelőzésére

10.04.2020

Húsvéti üdvözlet

07.04.2020

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

31.03.2020

Vághosszúfalu - költségvetése 2020-2022 közötti időszakra